GYULAFIRÁTÓT SE
ETIKAI KÓDEX

Mottó:

"Bármivel foglalkozz is, egyedül az elszántságon múlik minden. Ha valóban el akarsz érni valamit, minden bizonnyal el is fogod érni... De csak akkor, ha igazán akarod, ha mindennél jobban akarod,és nem akarsz még száz különféle dolgot ugyanolyan nagyon!"

A FAIR PLAY!

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje.

Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen maga a sport hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés jelent igazi szórakozást. A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek épp úgy érvényesek a játékosokra, mint a mérkőzéssel kapcsolatos bármely személyre.

1. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák szabályzatát.                                                            

2. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel,a játékvezetőkkel és a mérkőzésen  résztvevő minden más személlyel (nézőkkel,csapatvezetőkkel) szembeni sportszerű magatartás érdekében.                                                                                                      

3.  A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzések előtt, alatt és utána, bármi legyen is a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.

gallery/rac_ logo

1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak a szüleid, edzőid, tanáraid kedvéért sportolj!                   

2. Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert mindenkinek elrontod a kedvét.
                                       

3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert nélkülük nincs játék.                  

4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!


5. Csak a tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!


6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében. Így mindannyian eredményesebbek lehettek.                    


7. Nemcsak a győzelem a játék célja! Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet, keress barátokat és próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból.                                                                                                                              

8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt  a sikeres.  


9. Veszíteni is tudni kell: emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet és gratulálj a győztesnek.


10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy segítsenek neked. Tanulj meg együttműködni velük!      


11. Sportfelszerelésed komoly érték, sokan megdolgoztak érte. Vigyázz rá!                                              

12. A sportoló a teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg tanulmányaidban is.

A becsületes játék aranyszabályai
gallery/rac_ logo
Szülői etikai kódex

1. Ezennel fogadom, hogy gyermekem a fiatalok sportjában a szülői etikai kódex ismeretében vesz részt.

2. Betartom a sportszerű viselkedés szabályait, a játékosokat, edzőket, játékvezetőket és minden hivatalos személyt támogatok minden mérkőzésen vagy egyéb ifjúsággal kapcsolatos eseményen.

3. Fizikai és erkölcsi támogatást nyújtok a gyermekemnek személyes példamutatással a játék öröme, és a győzelem elérése érdekében.

4. Törekszem arra, hogy gyermekem biztonságos és egészséges környezetben játszhasson.

5. Elvárom, hogy gyermekemmel felelős és jól képzett edző foglalkozzon (aki betartja az edzők etikai kódexében foglaltakat)

6. Tudom, és emlékezni fogok, hogy a játék a gyermekeké és nem a felnőtteké, edzésen és mérkőzésen a pályán csak a játékosoknak és az edzőknek van helye, a pályán az edző az úr!

7. Példamutatásommal is arra nevelem gyermekemet, hogy társait, ellenfeleit, edzőket, játékvezetőket, minden hivatalos személyt, és valamennyi szurkolót mindennemű megkülönböztetés nélkül kezelje nemi, faji, vallási valamint képességbeli és képzettségbeli hovatartozásától függetlenül.

8. Segítek  gyermekemnek, hogy élmény legyen számára a sport, és minden tőlem telhető segítséget megadok az edzőknek.

9. Megteszek mindent, amit a gyermekek sportolási lehetőségeinek szervezésének terén megtehetek.

10. Edzéseken, sportrendezvényeken az egyesület hírnevéhez méltóan viselkedem, távol tartom magam az etikátlan viselkedéstől.

11. Tartózkodom a trágár bekiabálásoktól, az edzők, ellenfél, játékvezetők szidalmazásától.

12. A Gyulafirátót SE-hez az élet minden területén lojális vagyok, lehetőség szerint minden negatív megnyilvánulással szemben védelmezem.

13. Az egyesülettől elkerülve is tartózkodom a negatív felhangoktól.

14. Edzések, mérkőzések ideje alatt a technikai, taktikai jellegű bekiabálásoktól minden körülmények között tartózkodom.

Etikai normák az edzők számára

A labdarúgók etikájának kialakításában az edző személye kulcsfontosságú. Az etikával kapcsolatos felfogásuk és beállítottságuk közvetlenül hat ki a játékosok magatartására. Ezért az edzőnek tudatában kell lennie, hogy majdnem minden döntésének, cselekedetének és stratégiai céljának erkölcsi kihatása van. Intellektuális és emocionális szándékait  egyensúlyban kell tartania, megfelelő beleérző képességgel összekötve. A győzelem természetesen minden edzőnek alapvető törekvése. Az etikai normák nem állnak ellentétben  a győzelem elérésének célkitűzésével. A bármi áron való győzelem gondolkodásmódjától azonban el kell határolódnunk. A fiatalokkal dolgozó edzőkre többletfelelősség is hárul. A fiatalok egészsége, biztonsága és erkölcsi nevelése fontosabb mint az egyesület, az iskola, az edző,vagy a szülők hírneve.

 A: Kötelezettségek a sportággal szemben:

Az edző kötelessége, hogy

1. támogassa a labdarúgást, annak összes értékével együtt, hogy elnyerje a fiatalok támogatását, és lelkesedését, akik a holnap hősei, szurkolói és vezetői lesznek.

2. fejlessze és javítsa szakmai ismereteit a tudományos kutatási eredmények, a gyakorlati tapasztalatok és a szakmai útmutatások tanulmányozásával.

3. megossza szakmai tudását kollégáival, különösen a fiatalabb generáció tagjaival, hangsúlyozottan, ha erre felkérik  

4. olyan módon fejlessze saját korosztályos csapata képességeit, és teljesítményét, oktassa a technikát és taktikát, amely a sikerrel együtt a labdarúgást a nézők számára vonzóvá teszi.

5. megóvja a labdarúgást minden negatív befolyástól.

 B: Kötelezettségek egyesületével, kollégáival szemben:

Az edző kötelessége, hogy

1. Tartózkodjon az egyesületet, szakembereket sértő megnyilvánulásoktól.

2. Egyesületét és kollégáit védje mindennemű szülői, szurkolói negatív megnyilvánulásoktól.

3. Elfogadja az egyesületi képzési-nevelési irányelvet, csak az egyesület által meghatározott szemléleteket, feladatokat végezteti.

4. Magatartásával, viselkedésével példát mutat szülőknek,szurkolóknak, játékosoknak egyaránt.

 C: Kötelezettségek saját csapatával, és annak játékosaival szemben :

Az edző kötelessége, hogy

1. játékosainak és segítőinek egészsége mindennél fontosabb

2. minden tőle telhetőt megtegyen a sportbeli, technikai, taktikai stb. területek fejlesztésére, s minden megtett eszköz segítségével, csapatával a legjobb eredményt érje el.

3. játékosaival megértesse és betartassa a sportszerű magatartás szellemének alapelveit.

4. a gyermekeknek olyan sportbeli tapasztalatot adjon át, ami egész életükben egészséges fizikai tevékenységre sarkallja őket.

5. ugyanolyan érdeklődéssel kísérje a kevésbé tehetséges gyermekeket, mint a tehetségeseket, a versenyeken elért sikereken túl is emelje ki és jutalmazza az igyekezetet, és annak eredményeit.

gallery/rac_ logo
A Gyulafirátót SE játékosainak etikai kódexe

1. A Gyulafirátót SE etikai kódexében foglaltakat elfogadom, az abban leírtakat betartom.

2. Miután az egyesületi tagságomat megkezdtem, számomra a három legfontosabb:

·         TANULÁS

·         EDZÉS

·         VERSENYEN EGYESÜLETEM  MÉLTÓ KÉPVISELETE

3. Minden edzésen részt veszek, az edzők utasításait legjobb képességem szerint végrehajtom.

4. Az edzésekre egészségesen, kipihent állapotban érkezem.

5. Mindig a legjobb teljesítményre törekszem, ezért egészségesen élek.

6. Szüleimmel, tanáraimmal, edzőimmel mindig tisztelettudóan viselkedek.

7. Testi képességeimet sportolás közben, kizárólag a szabályok adta lehetőségek között érvényesítem.

8. Szándékosan sérülést soha senkinek nem okozok.

9. Játékvezető döntéseit játékosként és szurkolóként is elfogadom.

10. Az ellenfél játékosainak, szurkolóinak sértegetéséről mindenkor tartózkodom, érzelmeimen minden körülmények között uralkodok.

11. Csapattársaimat bátorítom, eredményeikre, díjaikra nem irigykedem.

gallery/rac_ logo
gallery/wp_20170923_15_04_04_pro
gallery/wp_20171015_11_23_52_pro
gallery/wp_20171015_11_23_52_pro